För dig som ska flytta in i ditt nya hem

Nedan finner du blanketter och information som kommer vara bra för dig att veta innan du tillträder ditt nya hem

Hyresavtal

Ditt hyresavtal innehåller viktig information om din bostad med bl.a. information om dess storlek, allmänna hyresvillkor, summa för hyresinbetalning samt vad som ingår i din hyra. Om du har frågor om ditt hyresavtal är du välkommen att kontakta din förvaltare eller ditt närmaste lokalkontor.

Hyran

Du betalar hyran förskottsvis varje månad, senast innan föregående månads utgång. Enligt hyreslagen innebär detta att hyran för exempelvis april måste vara betald senast den sista vardagen i mars. På din hyresavi hittar du förfallodatum för varje enskild månad. Första månadshyran inför inflytt ska vara betald innan tillträde till lägenheten kan ske. Nycklar till lägenheten lämnas ut när hyresgäst kan uppvisa inbetalningskvittens av första hyran.

Avisering

Hyresavier skickas hem till dig fyra gånger per år. Varje avisering innehåller tre månadshyror med separata förfallodatum. Var noga med att använda rätt avi och inbetalningsinformation när du gör dina inbetalningar för att säkerställa att respektive hyresavgift registreras på rätt månad.

Teckna abonnemang

Inför inflytt till ditt nya hem är det viktigt att du kontaktar dina leverantörer inom följande områden:

Hemförsäkring

Inbrott, brand och andra olyckor kan drabba vem som helst. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du har orsakat i fastigheten. Då, och vid andra liknande tillfällen, är det bra att ha en hemförsäkring. Kontrollera att du har en giltig försäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Har du ingen försäkring bör du omgående teckna en sådan.

Adressändring

Utför en adressändring i god tid innan flytt sker till din nya bostad. Tänk på handläggningstiden för registrering av din nya adress kan ta upp till en vecka. Flyttanmälan och adressändring anmäler du hos Skatteverket och Svensk Adressändring.

Elavtal

För att kunna få el måste du ha två olika avtal. För att din anläggning ska förbli ansluten till elnätet krävs att du ingår ett avtal med elnätsföretaget på din ort (elnätsabonnemang). När du flyttar in är det därför viktigt att du omgående kontaktar elnätsföretaget. Det kan till exempel uppstå problem med stora krav i efterhand och att mätaren inte blir avläst vid inflyttning.

Det andra avtalet du måste skaffa är ett avtal om elhandel. Avtalet ingår du med ett elhandelsföretag. Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du vill köpa elen ifrån och vilken typ av avtal du vill ha. Om du inte ingår något särskilt avtal om el, kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig ett elhandelsföretag. Du kan när som helst därefter byta elhandelsföretag om du vill.

TV/Internet

Utbudet när det gäller TV-kanalar och internet varierar inom vårt fastighetsbestånd.

Kontakta din förvaltare för information om vad som gäller i ditt hem.

För dig som ska flytta från ditt hem till en ny bostad

Nedan finner du blanketter och information som kommer vara bra för dig att veta innan du lämnar oss för ditt nya hem.

Blanketter och mallar för utflyttning


Städtips inför utflytt

Uppsägning hyresavtal

Tänk på att kontakta oss i god tid innan du ska flytta. Uppsägning av ditt hyreskontrakt skall ske minst tre månader innan du planerar att flytta. Uppsägningen skall ske via mail. Du mailar din uppsägning till info@falbo.se

Vänligen notera att följande uppgifter ska finnas med i din uppsägning:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Din address och lägenhetsnummer
  • Din nya adress

Vi registrerar och datumstämplar din uppsägning den dag då vi fått den skriftligt oss tillhanda. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. För att uppsägningen ska börja löpa fr o m månadens första dag måste vi ha registrerat och datumstämplat din skriftliga uppsägning senast den sista dagen i månaden innan. Det betyder att om du säger upp din lägenhet till den 31 januari gäller uppsägningstiden till avflyttning den 30 april. Uppsägningstiden varar då alltså under februari, mars och april. Säger du däremot upp lägenheten den 4 februari så gäller uppsägningstiden till den 31 maj med uppsägningstid tre hela kalendermånader: mars, april och maj. När vi tagit emot din uppsägning erhåller du en skriftlig bekräftelse från oss.

Under uppsägningstiden kan vi komma att be dig visa lägenheten för andra som är intresserade av att flytta in. Skulle du vara bortrest under denna period eller av annan anledning inte kan närvara kan du behöva be någon annan att ställa upp och visa lägenheten. Tänk på att du är skyldig att visa din lägenhet för nya hyresgäster.

Förbesiktning

Förbesiktning av lägenheten utförs i ett tidigt skede efter uppsägningen för att du som hyresgäst ska få möjlighet att återställa eventuella skador som kan ha uppstått under din hyrestid. Vi vill få ett bra avslut på vårt hyresförhållande och därför är det viktigt att du som hyresgäst närvarar under förbesiktningen.

Flyttstädning

En flyttstädning innebär att lägenheten ska städas mycket noggrant. För att göra flyttstädningen enklare för dig har vi satt samman en checklista över punkter som ska rengöras. Använd dig av checklistan och kontrollera att alla punkter är avbockade så slipper du bli ersättningsskyldig på grund av bristfällig städning.

Slutbesiktning

Tänk på att beställa slutbesiktning av lägenheten i god tid innan du ska flytta ut. Det gör du genom att kontakta din administrativa förvaltare. Under besiktningen går en representant från hyresvärden igenom lägenheten tillsammans med dig och bedömer skicket på lägenheten vid utflyttning jämfört med skicket vid inflyttning. I samband med besiktningen upprättas ett protokoll.

Nycklar

Senast klockan 12.00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut ska du lämna samtliga nycklar till ditt lokala områdeskontor. Detta gäller samtliga lägenhetsnycklar som kort, taggar och nycklar till tvättstuga samt till eventuella garage och förråd. Har du tappat bort nycklar eller om du glömmer att lämna in dem i tid kan det medföra att vi måste byta lås, vilket innebär en kostnad som belastas dig som flyttar ut.