Inför inflyttning

Vi hoppas att ni ska trivas i er nya lokal. Nedan finner ni tips på saker att säkerställa före inflyttning. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor rörande ert avtal eller er lokal.

Hyresavtal och kontraktsskrivning

Ert hyresavtal innefattar information om exempelvis lokalens storlek och vad som ingår i hyreskostnaden. Hyreskontraktet är en legalt bindande handling mellan hyresgästen och hyresvärden vilket innebär att båda parter är skyldiga att följa dessa villkor under hela avtalstiden. Vid kontraktsskrivning går vi tillsammans igenom kontraktet, ansvarsfördelning och andra eventuella frågor.

Hyra och avisering

Avisering sker kvartalsvis. Betalning av hyra sker i förskott inför varje nytt kvartal, senast den sista vardagen före kvartalsingång. På din hyresavi hittar du korrekt förfallodatum.

Skyltning och profilering

Vi kan erbjuda flera möjligheter att marknadsföra och profilera er verksamhet. Önskar ni exempelvis disponera byggnadens fasad eller sätta upp flaggstång intill byggnaden? Kontakta er förvaltare eller ert närmaste lokalkontor för mer information.


Utflyttning

Bestämmer ni er för att flytta från er lokal önskar vi er ett stort lycka till och hoppas på återseende. Vänligen ta del av nedan information inför er flytt.

Söker ni ny lokal?

Kontakta vår uthyrning för att lämna uppgifter om era nya behov och önskemål. Tveka inte att ringa oss på +46 (0) 76 939 9227 eller maila till info@falbo.se

Uppsägning hyresavtal

En uppsägning ska alltid vara skriftlig för att anses vara delgiven. Uppsägningen ska skickas till mottagaren med rekommenderad post. I uppsägningen bör man vara noggrann med fr.o.m. vilket datum uppsägningen ska ske, vilken lokal uppsägningen gäller och vem uppsägningen riktar sig till samt vem som har skrivit den.

Slutbesiktning

I god tid innan ni ska flytta behöver ni beställa tid för en slutbesiktning. Detta gör ni genom att kontakta er förvaltare eller ert närmaste lokalkontor. Under besiktningen går vi tillsammans igenom och bedömer skicket på lokalen inför din utflyttning. En jämförelse görs med noterat skick vid er inflyttning. Har lokalen misskötts eller förändrats utan lov från oss som hyresvärd kan ni bli ersättningsskyldiga.

Överlåtelse

Om du vill överlåta din lokal ber vi dig att fylla i blanketten och skicka den till oss. Om du har några frågor eller funderingar kring överlåtelsen är du välkommen att kontakta kundservice.