GDPR

Personuppgifter

För dig som vill veta mer om vårt arbete med GDPR

Nedan förklarar vi kort vad en personuppgift är och hur Falbo behandlar denna typ av information. Fortsättningsvis förklarar vi varför vi sparar uppgifterna och vad som händer när ni väljer att lämna oss som hyresgäst eller prenumerant.

Vad är en personuppgift och hur behandlar Falbofastighter informationen?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer – Datainspektionen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?

Falbo fastigheter AB hanterar dina personuppgifter i och med hyresförhållandet, via mail, felanmälan eller andra serviceärenden. Bolaget hanterar också personuppgifter i och med intresseanmälan Insamlingen av uppgifterna krävs för att vi ska kunna slutföra uthyrningsprocessen. Om uppgifterna inte kan lämnas kan Falbo inte slutföra processen och därmed tvingas neka dig ditt avtal.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från myndigheter, tidigare hyresvärdar och kreditupplysningsbolag.

Skyddade personuppgifter hanteras enligt interna rutiner.

Personuppgifter som vi kan komma behandla

 • Namn
 • Personnummer (samordningsnummer)
 • c/o adress (bara med uttryckligt samtycke om det är en känslig uppgift)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Förekomst av säkerhet (till exempel borgensman)
 • Förekomst av förvaltare/god man
 • Autogiro
 • Boendeform/boendekategori (bara med uttryckligt samtycke om det är en känslig uppgift)
 • Betalningsförsummelser
 • Störningar i boendet
 • Information till socialnämnd i anledning av betalningsförsummelse eller störningar
 • Uppgifter till myndigheter vid efterfrågningar
 • Uppgifter vid in/av flytt till energibolag
 • Uppgifter rörande förbrukning av vatten, el och värme
 • Uppgifter för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser
 • Bilder inom ramen för kameraövervakning
 • Bokning och passageloggar i gemensamma utrymmen.
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning, myndighetsföreskrift eller rättsliga förfaranden.
 • Vid eventuell köp/försäljning av fastighet

Vad händer när jag säger upp mitt avtal?

När ditt avtal med Falbo fastigheter AB upphör gallras dina personuppgifter så fort de av lagliga skäl inte längre behövs