Telefonnummer

17:00 - 07:00

Telefon: +46 (0)72 270 21 93

Jour

Mellan kl. 17:00 - 07:00 besvarar och hanterar fastighetsjouren alla inkommande samtal till Falbo.

Vid akuta ärenden, skador på fastigheten, t.ex. en vattenläcka, har du som hyresgäst skyldighet att anmäla ärendet direkt till din hyresvärd.

Falbo har alltid personal på jour för att besvara alla samtal efter kontorstid, mellan kl. 17:00 – 07:00.

Fastighetsjouren gör en bedömning om ärendet är av akut karaktär och behöver behandlas direkt. Om så fallet är, beslutar de om behandling av ärendet och åtgärd sker därefter. För att ett ärende ska klassas som akut ska fara för människa, fastighet eller miljö föreligga.

Vid ärenden av icke akut karaktär hänvisar vi till vår egen kundservice, som behandlar ditt ärende under ordinarie öppettider nästkommande vardag mellan kl. 07.00 – 17:00.+46 (0)72 270 21 93